Game War Diary Burma: Một mình giữa vòng vây

Nhân vật chính là một trung úy trẻ phải hoàn thành một số nhiệm vụ quân sự trong các khu rừng của Miến Điện.
War Diary: Burma
Cốt truyện trò chơi dựa trên các sự kiện thực tế của giai đoạn 1943-1945.
War Diary: Burma
Ngoài các đơn vị mặt đất thông thường, người chơi được cung cấp pháo binh và không quân.
War Diary: Burma
Bất cứ giá nào, bạn cũng phải ngăn chặn không để kẻ thù tràn vào căn cứ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s