Game UFO 2012

Cùng khám phá những điều bí ấn của UFO 2012, sự kết hợp độc đáo của chiến lược toàn cầu và chiến thuật.
UFO 2012
Game có các tính năng bí ẩn của UFO 2012:
Sự kết hợp độc đáo của chiến lược toàn cầu và những trận đánh chiến thuật:
UFO 2012
Các trận đánh ở các thành phố, làng mạc, rừng và ngay cả trên những căn cứ của người ngoài hành tinh.
Hơn 35 công nghệ và 30 vũ khí.
UFO 2012
Mỗi loại một người ngoài hành tinh có tính năng độc đáo, tương tác và yêu cầu chiến thuật đặc biệt của chiến tranh.
3D chất lượng đồ họa, cốt truyện hấp dẫn
UFO 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s