Game Tribia Prehistoric Tribes 1: Bộ tộc thời tiền sử

1 game Mô phỏng chiến lược rất thú vị. Vào vai những người tiền sử, bạn sẽ xây dựng vương quốc cho riêng mình.
Tribia Prehistoric Tribes
Chặt cây lấy gỗ xây nhà, săn bắt thú rừng để nuôi sống dân chúng.Nếu đói họ sẽ bỏ việc.
Tribia Prehistoric Tribes
Nhưng cũng cần cẩn thận với những bộ lạc láng giềng, những con sói hung dữ và cả khủng long nữa
Tribia Prehistoric Tribes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s