Game Transformers 3: Dark Of The Moon

Trong khi Megatron đang ẩn sau thất bại đáng hổ thẹn của Fallen, Shokueyv, Decepticon, thì người cai trị của Cybertron,đang chuẩn bị đổ bộ xuống Trái đất với ý định xấu xa.
Transformers 3: Dark Of The Moon
Trò chơi không chỉ diễn ra trên Trái Đất, mà còn ở trên Mặt trăng nữa
Nhưng trên Mặt trăng, nó đang ẩn chứa một bí mật đen tối.
Transformers 3: Dark Of The Moon
Game có các tính năng:
– Đồ họa đẹp.
Transformers 3: Dark Of The Moon
– Địa điểm giống như trong phim, Chernobl, mặt trăng, vv …
– Có khả năng nâng cấp các Autoboot.
Transformers 3: Dark Of The Moon

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s