Game Train Dragon: Huấn luyện rồng

Chinh phục thế giới thần thoại của người Viking với những con rồng hung tợn
How To Train Your Dragon
Bạn – 1 dân Viking sẽ đào tạo chú rồng mà bạn chọn để chiến đấu
How To Train Your Dragon
Rất nhiều cấp độ thú vị với vô vàn các thử thách
How To Train Your Dragon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s