Game Swimming Fish

Trong game bạn sẽ được khám phá thế giới dưới nước.
Swimming Fish
Bạn sẽ được khám phá không gian biển, bơi đến những điểm có thể rất nguy hiểm, tối tăm và sâu thẳm.
Swimming Fish
Nhiệm vụ của bạn là nuốt chửng những con cá bé hơn và ăn điểm nếu không những con khác sẽ nuốt bạn.
Swimming Fish
Sống là chiến đấu! Cố lên!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s