Game Raju Fight Club: Võ đường Raju

Những kẻ côn đồ đã thống trị tại câu lạc bộ đấu võ đài Raju.
Raju Fight Club
Hãy cho chúng biết tài nghệ của bạn.
Raju Fight Club
Game với đồ họa xuất sắc và những chiêu thức võ thuật thực tế chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.
Raju Fight Club

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s