Game Rage of mages: Cơn thịnh nộ của Pháp sư

Nhập vai vào một chiến binh đang trên đường trở về quê hương, bạn sẽ gặp rất nhiều hiểm nguy.
Rage of mages
Bạn đã sẵn sàng đối đầu với những con quái vật hay những vướng mắc trên đường chưa?
Rage of mages
Và còn rất nhiều nhiệm vụ cho bạn đấy.
Rage of mages

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s