Game Patron Angel: Người bảo trợ thiên thần

Các thiên thần được cử xuống từ Thiên đường để giúp bạn thoát khỏi địa ngục.
Patron Angel
Trò chơi có 60 loại khác nhau của quỷ, không bao gồm các ông chủ và Lucifer mình!
Patron Angel
Các lực lượng của cái ác đang cố gắng để giữ lại một linh hồn vô tội, nhưng một thiên thần hộ mệnh đã kịp thời đến cứu rỗi.
Những cạm bẫy của Lucifer, quỷ nhỏ, quỷ bay, và sẽ có ngày càng nhiều ác quỷ tấn công các thiên thần và linh hồn.
Patron Angel
Vào cuối mỗi vòng tròn của địa ngục, sẽ rất đáng sợ và khó chịu khi có sự hiện diện của ông chủ . Và cuối cùng bạn phải chiến đấu với một thiên thần sa ngã của ánh sáng, đó là hoàng tử của địa ngục.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s