Game Ops Sniper 3D: Game bắn tỉa

Bối cảnh của trò chơi diễn ra vào cuối Chiến tranh thế giới thứ II.
Ops Sniper 3D
Là một tay bắn tỉa của quân Đồng minh, bạn phải tiêu diệt kẻ thù, giải cứu con tin, và bắn vào hàng trăm kẻ thù trong tám hoạt động đặc biệt, sẽ được tổ chức tại các địa điểm khác nhau ở châu Âu.
Ops Sniper 3D
Bạn là hy vọng cuối cùng của quân Đồng minh, bạn sẽ có thể để mang lại tình hình kiểm soát và quyết định số phận của chiến tranh?
Ops Sniper 3D
Hãy tải game về máy và thử làm anh hùng một lần!
Ops Sniper 3D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s