Game Ninja Tribunal: Cuộc chiến Ninja

Cùng bước vào thế giới của những anh hùng Ninja nổi tiếng: Donatello, Leonardo, Michelangelo và Raphael!
Ninja Tribunal
Đánh bại các thế lực đen tối và duy trì hòa bình trong game này với thế giới bí mật của ninja thực sự!
Ninja Tribunal
Họ đang bị tấn công bởi các thế lực xấu xa. Cùng tham gia vào một cuộc đấu tranh khó khăn giữa thiện và ác. Và khi họ nhận ra rằng, kẻ thù của họ là ai, họ đã rất ngạc nhiên.
Ninja Tribunal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s