Game Mr. Mole: Người thợ mỏ Mole

Theo thói quen của một người thợ mỏ, ông Mole đã tự hỏi liệu có thể có những gì ẩn chứa bên trong lòng Trái đất.
Mr. Mole
Và không suy nghĩ  nhiều, ông đã đi đến quyết định khám phá nó.
Mr. Mole
Bạn sẽ phải giúp ông ấy đào mỏ để tìm kiếm những thứ có giá trị.
Mr. Mole
Hãy tải về máy và chơi nhé!
Mr. Mole

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s