Game Major Havoc: Lính nhảy dù

Một trò chơi quân sự trên điện thoại di động. Bốn trò chơi quân sự tuyệt vời sẽ giúp tăng khả năng chiến đấu của mình cũng như khả năng sống còn:
Major Havoc
– Thủy chiến
– Tàu quét mìn
– HQ tấn công
– Chiến tranh
Major Havoc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s