Game Hit 21 Deluxe

Game có cách chơi khá đơn giản và bạn có thể nhận được điểm số cao.
Hit 21 Deluxe
Bạn phải sắp xếp các thẻ như thế nào để có tổng bằng 21, phải cẩn thận không để phá sản nhé.
Hit 21 Deluxe
Chọn một làn đường, hãy nhấp vào nút nhấn và đặt một thẻ dễ dàng!
Qua mỗi vòng bạn sẽ nhận được thêm 15 giây thêm vào thời gian của bạn.
Hit 21 Deluxe
Quá dễ phải không? Tải về máy và chơi ngay!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s