Game GoFarm 126

Sau thành công vang dội của bản 1.2.5, nhà sản xuất đã cập nhập bản mới cho các bạn. Vgame xin giới thiệu bản cập nhập mới nhất goFarm 1.2.6

goFarm 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s