Game Giết chúa Genma [Việt hóa]

Các triều đại vua Chúa cuối cùng cũng suy tàn,nhà Thương kết thúc sau 600 năm,chúa Genma lên ngôi.
Giết chúa Genma
Vậy là một phía trước đen tối bao trùm lấy cuộc sống bao người, phải sống trong khổ cực, thế nên, thời thế tạo anh hùng – Dương Tiễn xuất hiện.
Giết chúa Genma
Nhiệm vụ của bạn là hoá thân vào vai Dương Tiễn chinh chiến chống lại quân lính của chúa genma để cứu lấy bao người và cuối cùng trở thành Người bảo vệ của Thiên Chúa trên trời.
Giết chúa Genma
Trong quá trình tập luyện cho đến khi chiến đấu, luôn có một cô gái nhan sắc hiếm ai có được dõi theo, giúp đỡ bạn, đó là Lady Wa
Giết chúa Genma

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s