Game Corp Fightality: Đấu tay đôi

Chọn nhân vật,xây dựng nhân vật theo sở thích của riêng bạn.Với 3 chỉ số khi lên Level
Corp Fightality
Strength : Ảnh hưởng đến tấn công
Agility : Độ né đòn
Health : Máu
Corp Fightality
Mỗi nhân vật có những sở trường riêng.Cần xem List Of Move để biết rõ hơn.
Corp Fightality
Hãy tải ngay về máy.
Corp Fightality

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s