Game Coin Age: Đồng xu may mắn

Trong một khu rừng ma thuật, nơi sinh sống của các nàng tiên, những sinh vật đẹp nhỏ hạnh phúc và vô tư trong đôi cánhcủa họ rung động.
Coin Age
Nhưng một ngày một phù thuỷ độc ác Cordelia quyết định đánh cắp kho bàu vô giá cổ xưa của một nàng tiên chúa.
Coin Age
Nhiệm vụ của bạn hãy ngăn chặn mụ phù thủy lại và phá vỡ kế hoạch của mụ với sự giúp đỡ của phép thuật đơn giản.
Coin Age
Hãy tải về máy và cùng giúp các nàng tiên nào!
Coin Age

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s