Game Bubble X Slice: Phá vỡ màng bọc

Bạn sẽ trợ giúp các sinh vật biển để phá vỡ những cái bong bóng.
Bubble X Slice
Nhưng bạn cần lưu ý, phải cẩn thận, vì không phải tất cả các sinh vật nằm trong bong bóng đều thân thiện cả, cho nên việc phá vỡ bong bóng cũng hết sức là khó khăn!
Bubble X Slice
Hãy tải game về máy và chơi ngay!
Bubble X Slice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s