Game AquaLife X: Kingdom of Love

Vương quốc của nàng tiên cá xinh đẹp ở dưới đáy biển đang bị đe dọa một mối nguy hiểm lớn.
AquaLife X: Kingdom of Love
Rất nhiều cá mập hung dữ và các con cá có nọc độc khác đã tràn về tất cả các khu vực. Những vẻ đẹp của biển cả hiện đang đe dọa bị hủy diệt. Chúng ta cần một người khôn ngoan và dũng cảm cứu các nàng tiên cá.
AquaLife X: Kingdom of Love
Game khá đơn giản: ăn các loài cá nhỏ hơn bạn và tránh những loài lớn hơn.
AquaLife X: Kingdom of Love
Nếu bạn đạt đến quy mô lớn nhất của trò chơi bạn có thể trở thành người thống trị biển cả.
AquaLife X: Kingdom of Love
Hãy tải về máy và chơi nào!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s