Demolition Arena – Phá hủy đấu trường

Bạn sẽ đến với đấu trường, điều khiển một chiếc cần trục có gắn bóng, kìm hoặc nam châm giúp bạn tiêu diệt những chiếc xe.
Demolition Arena
Các lái xe thì xoay sở tìm cách thoát để có tự do, và bạn phải ngăn chặn điều này.
Demolition Arena
Hãy nghiền nát, quăng hoặc ném những chiếc xe này đi, làm tất cả để tiêu diệt.
Demolition Arena
Hãy tải về máy và cung chơi nào!
Demolition Arena

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s