Game Cuộc chiến ma quỷ

Lực lượng ngoài hành tinh đã tấn công trái đất với âm mưu tiêu diệt nhân loại.
Extra Spatials 3D
Họ đang dần thay đổi cuộc sống của chúng ta.
Extra Spatials 3D
Trước tình hình đó, đội nghiên cứu đã xuống một đường hầm cổ phía dưới quảng trường Old Medina để bắt đầu cuộc nghiên cứu.
Extra Spatials 3D
Họ không biết rằng họ đang dấn thân vào cuộc chiến vô cùng quan trọng cho nhân loại – đó là đánh bại sinh vật ngoài hành tinh.
Extra Spatials 3D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s