Game Kẻ Giết Thuê

Raymond Spectrum là một sát thủ, một kẻ giết thuê tàn nhẫn, ông sử dụng tất cả xảo quyệt để tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này.
Paid to Kill
Đối với mỗi nhiệm vụ hoàn thành (như loại bỏ các ông chủ, và những người khác), bạn nhận được một số tiền nhất định
Bạn có thể chi tiêu số tiền đó vào việc cải thiện tốc độ tăng vũ khí, bảo vệ,.
Paid to Kill
Và tất cả các hành động của kẻ giết người này luôn được thực hiện bí mật!
Paid to Kill
Paid to Kill

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s