Game Ultimate Lions: Đại diện cuối cùng

Giúp Linos Ultimate, một đại diện cuối cùng bảo vệ thiên hà, có được tài liệu và bằng chứng về hành vi trộm cắp cam kết của một tổ chức tội phạm lớn.
Ultimate Lions
Game có 6 cấp độ. Trò chơi này sẽ dạy bạn làm thế nào để che giấu mình.
Ultimate Lions
Bạn có thể sử dụng chiến lược của bạn thâm nhập vào lãnh thổ thù địch mà không bị nhận thấy bởi bất cứ ai.
Ultimate Lions

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s