Game Townsmen 2

Trong game bạn sẽ xây dựng các tòa nhà và củng cố quốc phòng bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Townsmen 2
Ngoài ra cần phỉa có một trang trại chăn nuôi lợn và làng chài cung cấp cho các công dân của mình, và một nhà thờ – một nơi thiêng liêng đối với công dân của bạn, như phước lành của Thiên Chúa.
Townsmen 2
Phần thứ hai của game chiến lược nổi tiếng Townsmen sẽ làm không làm bạn thất vọng với ý tưởng phong phú, đồ họa tuyệt vời!
Townsmen 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s