Game Serious Sam MOD

Nền văn minh loài người bị lung lay trước sự đe dọa nghiêm trọng của lũ quái vật. Trong game người chơi bắt gặp bọn quái vật bất trị Heartless Kamikaze và Gnaar bên cạnh một số kẻ thù mới có tên gọi là Scrapt Jack , Khnum.
Serious Sam MOD
Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt hết lũ quái vật này để cứu nhân loại. Game có 4 cấp độ. Lối chơi của Serious Sam MOD được cải thiện và bổ sung thêm nhiều tính năng , đặc biệt là lối chiến đấu cận chiến mới .
Serious Sam MOD
Thêm vào đó game hỗ trợ thêm vũ khí : Deagle, súng hai nòng, súng tiểu liên M-29, Machinegun và 16 game thủ nối mạng cùng nhau tham gia nhiệm vụ.
Serious Sam MOD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s