Game Những chú ốc sên Snail Savior

Một trò chơi vui nhộn, rất đơn giản dành cho điện thoại di động
Snail Savior
Một nhóm ốc sên băng qua đường, nhưng trên đường, có rất nhiều chiếc xe đi lại, bạn hãy giúp những chú ốc nay qua đường an toàn nhé.
Snail Savior
Mỗi một con ốc trên là những điểm số, hãy ghi thật nhiều điểm có thể
Snail Savior

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s