Game Infinite Jump: Nhảy lên cao

Mỗi ngày, ở một nơi nào đó trong cơn mưa … Và hàng triệu giọt mưa nhỏ vội vàng rơi xuống …
Infinite Jump
Chúng rơi trên thảm cỏ, cây xanh, trên mặt hồ.
Infinite Jump
Sau đó, chúng lại có một hành trình dài và nguy hiểm để trở về nhà trời. Hãy giúp những giọt mưa trở về an toàn nhé!
Infinite Jump

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s