Game Eagle Action: Bắn súng

agle Action – trò chơi bắn súng kinh điển trên điện thoại di động
Eagle Action
Các thiết bị của trò chơi rất phong phú và đa dạng.
Eagle Action
Hệ thống kỹ năng tự động rất chuẩn: có tấn công, quốc phòng và khôi phục hệ thống.
Eagle Action

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s