Game Crash Test Dummy Racer: Robot thử nghiệm đua xe

Hãy chạy đua với đối thủ của bạn, hãy cản trở họ lại để họ không thể giành được chiến thắng.
Crash Test Dummy Racer
Các tay đua sẽ đua bị giới hạn thời gian và nếu bạn bị ngã, fải bắt đầu lại.
Crash Test Dummy Racer
Với Crash Test Dummies, bạn có thể chắc rằng bạn không vi phạm pháp luật nào.
Crash Test Dummy Racer
Bây giờ hãy thắt chặt dây an toàn của bạn vào – cuộc đua sắp sửa bắt đầu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s