Game DoDo Sliding Puzzle: Xếp hình

Sự kiện lớn trong thế giới của Dodo! Hãy giúp anh ấy! Dodo đã làm mất chú khủng long “Hạnh Phúc”. Anh ấy không thể vui vẻ nếu thiếu Hạnh Phúc. Hạnh Phúc bị mất rất nhiều bức ảnh kỷ niệm, chúng đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
DoDo Sliding Puzzle
Các duy nhất để tìm thấy Hạnh Phúc là sửa lại những bức hình! Di chuyển những mảnh hình vỡ vào đúng vị trí của chúng! Điều này thử thách trí tưởng tượng của bạn.
DoDo Sliding Puzzle
Bạn sẽ đương đầu với thử thách này để giúp Dodo tìm lại Hạnh Phúc chứ?
DoDo Sliding Puzzle

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s